Danh sách

Eytofen

0
Eytofen - SĐK VN-20081-16 - Thuốc khác. Eytofen Dung dịch nhỏ mắt - Ketotifen (dưới dạng Ketotifen fumarat) 0,25mg/ml

Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus

0
Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus - SĐK VN-14343-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus Dung dịch nhỏ tai - Ofloxacin

Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus

0
Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus - SĐK VN-14343-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dung dịch nhỏ tai Kunoxy Plus Dung dịch nhỏ tai - Ofloxacin

Thuốc mỡ tra mắt Ofly

0
Thuốc mỡ tra mắt Ofly - SĐK VN-17575-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Thuốc mỡ tra mắt Ofly Thuốc mỡ tra mắt - Ofloxacin 3mg

Oculat

0
Oculat - SĐK VN-19524-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Oculat Dung dịch nhỏ mắt - Latanoprost 50mcg/ml

Eyfem

0
Eyfem - SĐK VN-20212-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyfem Hỗn dịch nhỏ mắt - Fluorometholon 1,0mg/1ml
Thuốc Histalyn 2% - SĐK VN-20082-16

Histalyn 2%

0
Histalyn 2% - SĐK VN-20082-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Histalyn 2% Dung dịch nhỏ mắt - Natri cromoglicate 20mg/ml

Dung dịch nhỏ mắt Nebra

0
Dung dịch nhỏ mắt Nebra - SĐK VN-16034-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dung dịch nhỏ mắt Nebra dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin

Ocumox

0
Ocumox - SĐK VN-21108-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ocumox Thuốc mỡ tra mắt - Moxifloxacin 5mg/g

Ocumox

0
Ocumox - SĐK VN-21109-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ocumox Thuốc mỡ tra mắt - Moxifloxacin 5mg/ml