Danh sách

Daewoong VQ Soft capsule 100mg

0
Daewoong VQ Soft capsule 100mg - SĐK VN-5300-10 - Thuốc khác. Daewoong VQ Soft capsule 100mg Viên nang mềm - Coenzym Q10

Koextra

0
Koextra - SĐK VN-7079-08 - Thuốc khác. Koextra Viên nang mềm - Spicae oil

DaewoongURSA – Complex

0
DaewoongURSA - Complex - SĐK VN-16728-13 - Thuốc đường tiêu hóa. DaewoongURSA - Complex Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic; Taurin 300mg; Cao nhân sâm 50mg; Inositol 10mg; Thiamin mononitrat 5mg
Thuốc DaewoongURSA-S - SĐK VN-15039-12

DaewoongURSA-S

0
DaewoongURSA-S - SĐK VN-15039-12 - Thuốc đường tiêu hóa. DaewoongURSA-S Viên nang mềm - Acid Ursodeoxycholic, thiamin mononitrat, riboflavin