Danh sách

Yazitin

0
Yazitin - SĐK VN-0807-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Yazitin Dung dịch tiêm-25mg/ml Ranitidine - Ranitidine hydrochloride

Bisocar 10

0
Bisocar 10 - SĐK VN-0203-06 - Thuốc tim mạch. Bisocar 10 Viên nén bao phim-10mg - Bisoprolol

Bisocar 5

0
Bisocar 5 - SĐK VN-0204-06 - Thuốc tim mạch. Bisocar 5 Viên nén bao phim-10mg - Bisoprolol

Bisocar-5

0
Bisocar-5 - SĐK VN-15008-12 - Thuốc tim mạch. Bisocar-5 Viên nén bao phim - Bisoprolol Fumarate

Bisocar 2.5

0
Bisocar 2.5 - SĐK VN-20083-16 - Thuốc tim mạch. Bisocar 2.5 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarate 2,5mg

Bisocar 5

0
Bisocar 5 - SĐK VN-22223-19 - Thuốc tim mạch. Bisocar 5 Viên nén bao phim - Bisoprolol fumarate 5 mg