Danh sách

Romadipine 10mg

0
Romadipine 10mg - SĐK VN-21374-18 - Thuốc khác. Romadipine 10mg Viên nén - Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 10mg

Romadipine 5mg

0
Romadipine 5mg - SĐK VN-21375-18 - Thuốc khác. Romadipine 5mg Viên nén - Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate) 5mg

Omeusa

0
Omeusa - SĐK VN-20402-17 - Thuốc khác. Omeusa Bột pha tiêm - Oxacillin (dưới dạng Oxacillin natri monohydrat) 1000mg

Clotrimazol

0
Clotrimazol - SĐK VN-9527-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Clotrimazol Kem bôi da - Clotrimazole

Jetry 1%

0
Jetry 1% - SĐK VN-20958-18 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Jetry 1% Cream bôi da - Clotrimazol 0,15g/15g cream

Simcor

0
Simcor - SĐK VN-5135-10 - Thuốc tim mạch. Simcor Viên nén bao phim - Simvastatin

Lisinopril Antibiotice

0
Lisinopril Antibiotice - SĐK VN-5134-10 - Thuốc tim mạch. Lisinopril Antibiotice Viên nén - Lisinopril

Lisinopril Antibiotice

0
Lisinopril Antibiotice - SĐK VN-5133-10 - Thuốc tim mạch. Lisinopril Antibiotice Viên nén - Lisinopril

Romaprolol 5mg

0
Romaprolol 5mg - SĐK VN-14964-12 - Thuốc tim mạch. Romaprolol 5mg Viên nén bao phim - Bisoprolol Fumarate

Lotafran

0
Lotafran - SĐK VN-20703-17 - Thuốc tim mạch. Lotafran Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril dihydrat) 20mg