Danh sách

Plariche

0
Plariche - SĐK VN-9531-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Plariche Viên nén - Glibenclamide

Plariche

0
Plariche - SĐK VN-9532-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Plariche Viên nén - Glibenclamide

Aritofort

0
Aritofort - SĐK VN-9528-10 - Thuốc khác. Aritofort Viên nén - Loratadin

Plariche 5mg

0
Plariche 5mg - SĐK VN-10057-10 - Thuốc khác. Plariche 5mg Viên nén - Glibenclamide dạng vi hạt

Reniate

0
Reniate - SĐK VN-9534-10 - Thuốc tim mạch. Reniate Viên nén - Enalapril maleate

Capdufort

0
Capdufort - SĐK VN-9529-10 - Thuốc tim mạch. Capdufort Viên nén - Doxazosin mesylate

Pasapil

0
Pasapil - SĐK VN-15829-12 - Thuốc tim mạch. Pasapil Viên nén - Enalapril maleat

Mildocap

0
Mildocap - SĐK VN-15828-12 - Thuốc tim mạch. Mildocap Viên nén - Captopril

Eurozitum 60mg

0
Eurozitum 60mg - SĐK VN-16697-13 - Thuốc tim mạch. Eurozitum 60mg Viên nén - Diltiazem hydrochloride 60mg

Etrix 10mg

0
Etrix 10mg - SĐK VN-19109-15 - Thuốc tim mạch. Etrix 10mg Viên nén - Enalapril maleat 10mg