Danh sách

Carmotop 25 mg

0
Carmotop 25 mg - SĐK VN-21529-18 - Thuốc tim mạch. Carmotop 25 mg Viên nén - Metoprolol tartrat 25mg

Carmotop 50 mg

0
Carmotop 50 mg - SĐK VN-21530-18 - Thuốc tim mạch. Carmotop 50 mg Viên nén - Metoprolol tartrat 50mg