Danh sách

Philmoramax Tab.

0
Philmoramax Tab. - SĐK VN-14338-11 - Thực phẩm chức năng. Philmoramax Tab. Viên nén bao phim - Casein hydrolysate

Philmoramax Tab.

0
Philmoramax Tab. - SĐK VN-14338-11 - Thực phẩm chức năng. Philmoramax Tab. Viên nén bao phim - Casein hydrolysate

Cefobacter

0
Cefobacter - SĐK VN-7462-03 - Khoáng chất và Vitamin. Cefobacter Bột pha dung dịch tiêm - Cefotiam

Narita Spray

0
Narita Spray - SĐK VN-5290-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Narita Spray Hỗn dịch xịt mũi - Budesonide

Diapro

0
Diapro - SĐK VN-7197-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diapro Viên nén - Gliclazide

Samchungdangdipro tablet

0
Samchungdangdipro tablet - SĐK VN-5054-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Samchungdangdipro tablet Viên nén - Gliclazide

Panid inj

0
Panid inj - SĐK VN-9808-10 - Thuốc khác. Panid inj Dung dịch tiêm - Buflomedil hydrochloride

Koprixacin Inj

0
Koprixacin Inj - SĐK VN-9807-10 - Thuốc khác. Koprixacin Inj Dung dịch tiêm - Amikacin sulfat tương đương 500mg Amikacin

Flomid Tab

0
Flomid Tab - SĐK VN-5590-10 - Thuốc khác. Flomid Tab Viên nén bao đường - Buflomedil hydrochloride

Philceofin

0
Philceofin - SĐK VN-9162-09 - Thuốc khác. Philceofin Bột pha tiêm -