Danh sách

Gelachon

0
Gelachon - SĐK VN-7016-08 - Thuốc khác. Gelachon Viên nang mềm - Natri Chondroitin Sulfat, Fursultiamine, Gama- Oryzanol, Inositol, Riboflavin, Calci Pantothenate, vitamin PP, B6, B12

Beejetil

0
Beejetil - SĐK VN-6973-08 - Thuốc khác. Beejetil Viên nén - Buflomedil HCl

Dulina

0
Dulina - SĐK VN-8004-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Dulina Viên nang - Thymomodulin

Sona-Tium Tab

0
Sona-Tium Tab - SĐK VN-5289-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sona-Tium Tab Viên nén 70mg Alendronic acid - Sodium Alendronate

Newsozyme Tab

0
Newsozyme Tab - SĐK VN-5288-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newsozyme Tab Viên nén - Lysozyme

Lotass

0
Lotass - SĐK VN-6002-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lotass Viên nén - Lysozyme chloride

Mepedo Cap

0
Mepedo Cap - SĐK VN-5287-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mepedo Cap Viên nang - Meloxicam

Yookan

0
Yookan - SĐK VN-7498-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Yookan Viên nang - Crystalline Glucosamine sulfate

Spitro 70mg

0
Spitro 70mg - SĐK VN-8351-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Spitro 70mg Viên nén - Natri Alendronate

Trimelan Tab.

0
Trimelan Tab. - SĐK VN-7801-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trimelan Tab. Viên nén bao phim tan ở ruột - Bromelain, Trypsin