Danh sách

Curxim 1.5gm

0
Curxim 1.5gm - SĐK VN-9931-10 - Khoáng chất và Vitamin. Curxim 1.5gm Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Cefrobactum 2gm

0
Cefrobactum 2gm - SĐK VN-9930-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefrobactum 2gm Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Eprixime

0
Eprixime - SĐK VN-13482-11 - Thuốc khác. Eprixime Bột pha tiêm - Capreomycin sulphate

Strixon-T

0
Strixon-T - SĐK VN-5283-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Strixon-T Bột pha tiêm - Ceftriaxone natri, Tazobactam natri

Netlisan

0
Netlisan - SĐK VN-5282-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Netlisan Dung dịch pha tiêm - Netilmicin sulfate

Curxim 1.5gm

0
Curxim 1.5gm - SĐK VN-9931-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Curxim 1.5gm Bột pha tiêm - Cefuroxime sodium

Cefrobactum 2gm

0
Cefrobactum 2gm - SĐK VN-9930-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefrobactum 2gm Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium

Santazid

0
Santazid - SĐK VN-3591-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Santazid Bột pha tiêm-1g - Ceftazidime

Cefrobactum

0
Cefrobactum - SĐK VN-3590-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefrobactum Bột pha tiêm-500mg/500mg - Cefoperazone sodium, Sulbactam sodium

Im-Cil

0
Im-Cil - SĐK VN-8641-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Im-Cil Bột pha tiêm - Cilastatin,Imipenem