Danh sách

Lantus

0
Lantus - SĐK VN-6798-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine
Thuốc Lantus - SĐK QLSP-0790-14

Lantus

0
Lantus - SĐK QLSP-0790-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine
Thuốc Lantus Solostar® - SĐK QLSP-857-15

Lantus Solostar®

0
Lantus Solostar® - SĐK QLSP-857-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Solostar® Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn - Insulin glargine

Apidra

0
Apidra - SĐK VN-10552-10 - Thuốc khác. Apidra Dung dịch tiêm - Insulin glulisine

Apidra SoloStar

0
Apidra SoloStar - SĐK VN-10557-10 - Thuốc khác. Apidra SoloStar Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn - Insulin glulisine

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN2-129-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 80mg/4ml

Taxotere

0
Taxotere - SĐK VN2-128-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Taxotere Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Docetaxel 20mg/1ml

Eloxatin

0
Eloxatin - SĐK VN2-126-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eloxatin Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền - Oxaliplatin 100mg/20ml

Eloxatin

0
Eloxatin - SĐK VN2-127-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eloxatin Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền - Oxaliplatin 50mg/10ml

Eloxatin

0
Eloxatin - SĐK VN-19902-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eloxatin Dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Oxaliplatin 100mg/20ml