Danh sách

Delimmun

0
Delimmun - SĐK VN1-264-10 - Thuốc khác. Delimmun Viên nén - Inosin acedoben dimepranol

Tildiem

0
Tildiem - SĐK VN-17695-14 - Thuốc khác. Tildiem Viên nén - Diltiazem hydrochloride 60mg

Hept-A-Myl 187,8mg

0
Hept-A-Myl 187,8mg - SĐK VN-18269-14 - Thuốc khác. Hept-A-Myl 187,8mg Viên nén - Heptaminol hydroclorid 187,8 mg
Thuốc Sorbitol Delalande 5g - SĐK VN-7474-03

Sorbitol Delalande 5g

0
Sorbitol Delalande 5g - SĐK VN-7474-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Sorbitol Delalande 5g Bột pha hỗn dịch uống - Sorbitol

Primperan

0
Primperan - SĐK VN-6305-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Primperan Dung dịch tiêm - Metoclopramide hydrochloride

Primperan

0
Primperan - SĐK VN-6304-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Primperan Viên nén - Metoclopramide hydrochloride

Ercefuryl

0
Ercefuryl - SĐK VN-5755-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Ercefuryl Viên nang - Nifuroxazide
Thuốc Primperan - SĐK VN-18878-15

Primperan

0
Primperan - SĐK VN-18878-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Primperan Viên nén - Metoclopramide hydrochloride (tương đương Metoclopramide hydrochloride khan 10mg) 10,5mg
Thuốc Ercefuryl - SĐK VN-17026-13

Ercefuryl

0
Ercefuryl - SĐK VN-17026-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Ercefuryl Viên nang cứng - Nifuroxazide 200mg
Thuốc Ercefuryl - SĐK VN-17026-13

Ercefuryl

0
Ercefuryl - SĐK VN-7475-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Ercefuryl Viên nang - Nifuroxazide