Danh sách

Imipar

0
Imipar - SĐK VN-19877-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Imipar Bột đông khô pha tiêm - Rabeprazole natri 20mg

Auzomek 40

0
Auzomek 40 - SĐK VN-19876-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Auzomek 40 Bột đông khô pha tiêm - Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg