Danh sách

Peg-intron

0
Peg-intron - SĐK VN-6307-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Peg-intron Bột pha tiêm - Peginterferon alfa-2b

Peg-intron

0
Peg-intron - SĐK VN-6308-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Peg-intron Bột pha tiêm - Peginterferon alfa-2b

IntronA Solution for Injection

0
IntronA Solution for Injection - SĐK VN-7829-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. IntronA Solution for Injection Dung dịch tiêm - Interferon alpha-2b

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

0
PEG-INTRON® CLEARCLICK® - SĐK QLSP-874-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. PEG-INTRON® CLEARCLICK® bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm - Peginterferon alfa-2b 80 mcg/0,5ml

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

0
PEG-INTRON® CLEARCLICK® - SĐK QLSP-873-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. PEG-INTRON® CLEARCLICK® bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm - Peginterferon alfa-2b 50 mcg/0,5ml

PEG-INTRON® CLEARCLICK®

0
PEG-INTRON® CLEARCLICK® - SĐK QLSP-872-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. PEG-INTRON® CLEARCLICK® bột đông khô kèm lọ dung môi pha tiêm - Peginterferon alfa-2b 100 mcg/0,5ml