Danh sách

Geniriderm Cream

0
Geniriderm Cream - SĐK VN-7894-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Geniriderm Cream Kem - Betamethasone dipripionat, Clotrimazole, Gentamycin sulfate

Seoulelbas

0
Seoulelbas - SĐK VN-6683-08 - Thuốc khác. Seoulelbas Viên nang mềm - L-Cystine, Pyridoxine HCl, Orotic Acid, Nicotinamide, Ascorbic Aid, Calcium Pantothenate, Riboflavin Tetrabutyrate, Biotin

Volte

0
Volte - SĐK VN-6363-02 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Volte Viên nén - Chlorphenesin Carbamate

Seoulfamocid

0
Seoulfamocid - SĐK VN-6359-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Seoulfamocid Viên nén bao đường - Famotidine

Porus

0
Porus - SĐK VN-6358-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Porus Viên nén bao phim - Octylonium

Ompel

0
Ompel - SĐK VN-5978-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Ompel Viên nén - Domperidone

Gentriderm

0
Gentriderm - SĐK VN-6357-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Gentriderm Kem - Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin

Baluron

0
Baluron - SĐK VN-5976-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Baluron Kem - Econazole, Triamcinolone, Gentamicin

Jait Capsules

0
Jait Capsules - SĐK VN-1486-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Jait Capsules Viên nang - Lysozyme Chloride, Tocopherol acetate, Carbazochrome, Inositol nicotinate, Aloin

Vitro 80mg

0
Vitro 80mg - SĐK VN-6362-02 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vitro 80mg Viên nang - Thymomodulin