Danh sách

Metronidazole injection

0
Metronidazole injection - SĐK VN-2867-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole injection Dung dịch tiêm-0,5g/100ml - Metronidazole

Metronidazole injection

0
Metronidazole injection - SĐK VN-2868-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole injection Dung dịch tiêm truyền-0,5g/250ml - Metronidazole

Ciprofloxacin Lactate injection

0
Ciprofloxacin Lactate injection - SĐK VN-2866-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Lactate injection Dung dịch tiêm-0,26g - Ciprofloxacin lactate

Metronidazole

0
Metronidazole - SĐK VN-15661-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Metronidazole Dung dịch tiêm - Metronidazole

Ciprofloxacin Lactate injection

0
Ciprofloxacin Lactate injection - SĐK VN-15660-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ciprofloxacin Lactate injection Dung dịch tiêm - Ciprofloxacin lactate