Danh sách

Kalcogen

0
Kalcogen - SĐK QLSP-876-15 - Huyết thanh và Globulin miễn dịch. Kalcogen Dung dịch tiêm - Filgrastim (r-met-HuG-CSF) 300 mcg/ml

Hemapo 10.000UI

0
Hemapo 10.000UI - SĐK VN-5717-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemapo 10.000UI Dung dịch tiêm - 10000UI - Erythropoietin alfa người tái tổ hợp

Hemapo 2000UI

0
Hemapo 2000UI - SĐK VN-5718-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemapo 2000UI Dung dịch tiêm - 2000UI - Erythropoietin alfa người tái tổ hợp

Hemapo 3000UI

0
Hemapo 3000UI - SĐK VN-5719-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Hemapo 3000UI Dung dịch tiêm - 3000UI - Erythropoietin alfa người tái tổ hợp