Danh sách

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection

0
Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection - SĐK VN-9609-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone sodium (500mg), Sulbactam sodium (500mg)

Benzylpenicillin

0
Benzylpenicillin - SĐK VN-8644-09 - Thuốc khác. Benzylpenicillin Bột pha tiêm - BenzylPenicillin

Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection

0
Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection - SĐK VN-9609-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefoperazone Sodium and Sulbactam Sodium for injection Thuốc bột pha tiêm - Cefoperazone sodium (500mg), Sulbactam sodium (500mg)

Cefanew

0
Cefanew - SĐK VN-9535-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefanew Bột pha dung dịch tiêm bắp/tĩnh mạch - Cefotaxim sodium tương đương Cefotaxim 1g

Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection

0
Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection - SĐK VN-5288-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amoxicillin Sodium and Clavulanate Potassium for injection Bột thuốc pha tiêm - Amoxicillin Sodium; clavulanate Potassium

Mepecef

0
Mepecef - SĐK VN-3470-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mepecef Bột pha tiêm-2g Cefoperazone - Cefoperazone sodium

Meticef

0
Meticef - SĐK VN-3874-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meticef Bột pha tiêm - Ceftriaxone sodium

Meacef

0
Meacef - SĐK VN-3469-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meacef Bột pha tiêm-1g - Cephradine

Amsuba

0
Amsuba - SĐK VN-4139-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amsuba Bột pha tiêm - Ampicillin sodium, sulbactam sodium

Zontam

0
Zontam - SĐK VN-6375-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zontam Bột pha tiêm - Sulbactam natri, Cefoperazon natri