Danh sách

Flumarin

0
Flumarin - SĐK VN-5369-01 - Khoáng chất và Vitamin. Flumarin Bột đông khô pha tiêm truyền - Flomoxef

Flumarin

0
Flumarin - SĐK VN-5370-01 - Khoáng chất và Vitamin. Flumarin Bột đông khô pha tiêm truyền - Flomoxef

Doribax

0
Doribax - SĐK VN-13741-11 - Thuốc khác. Doribax bột pha dung dịch tiêm truyền - Doripenem monohydrate

Flumarin

0
Flumarin - SĐK VN-5369-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flumarin Bột đông khô pha tiêm truyền - Flomoxef

Flumarin

0
Flumarin - SĐK VN-5370-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flumarin Bột đông khô pha tiêm truyền - Flomoxef

Doribax

0
Doribax - SĐK VN-15480-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Doribax bột pha dung dịch tiêm truyền - Doripenem monohydrate