Danh sách

Banophin Tablet

0
Banophin Tablet - SĐK VN-2926-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Banophin Tablet Viên nén-10mg - Baclofen

Penxalone EFC Tablets

0
Penxalone EFC Tablets - SĐK VN-2927-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Penxalone EFC Tablets Viên nén-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Sodium

Biophomyn Caps. 250mg

0
Biophomyn Caps. 250mg - SĐK VN-2271-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biophomyn Caps. 250mg Viên nang cứng-250mg - Glucosamine sulfate

Syladas E.F.C tablets

0
Syladas E.F.C tablets - SĐK VN-4881-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Syladas E.F.C tablets Viên nén bao phim tan trong ruột - Serratiopeptidase

Lamsopan tablets 90mg

0
Lamsopan tablets 90mg - SĐK VN-3596-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lamsopan tablets 90mg Viên nén-90mg - Lysozyme Chloride