Danh sách

Cinitidine

0
Cinitidine - SĐK VN-5096-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Cinitidine Dung dịch tiêm-Ranitidine 25mg/ml - Ranitidine hydrochloride

Engipril 10mg

0
Engipril 10mg - SĐK VN-4619-07 - Thuốc tim mạch. Engipril 10mg Viên nén - Enalapril maleate

Engipril 5mg

0
Engipril 5mg - SĐK VN-4620-07 - Thuốc tim mạch. Engipril 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Avistatin 10mg

0
Avistatin 10mg - SĐK VN-4097-07 - Thuốc tim mạch. Avistatin 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Avistatin 20mg

0
Avistatin 20mg - SĐK VN-4098-07 - Thuốc tim mạch. Avistatin 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin calcium

Floxobo

0
Floxobo - SĐK VN-3765-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Floxobo Viên nén bao phim-500mg - Ciprofloxacin hydrochloride

Dexcir 250mg

0
Dexcir 250mg - SĐK VN-3763-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dexcir 250mg Viên nén bao phim-250mg - Clarithromycin

Dexob 250mg

0
Dexob 250mg - SĐK VN-3764-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dexob 250mg Viên nén-250mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Dexob 500mg

0
Dexob 500mg - SĐK VN-3760-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dexob 500mg Viên nén-500mg Cefuroxim - Cefuroxime acetyl

Dexcir 500mg

0
Dexcir 500mg - SĐK VN-5097-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Dexcir 500mg Viên nén bao phim - Clarithromycin