Danh sách

Sulcef

0
Sulcef - SĐK VN-10290-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sulcef Bột pha dung dịch tiêm - Cefoperazone

Siam-Amikacin

0
Siam-Amikacin - SĐK VN-1475-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siam-Amikacin Dung dịch tiêm-500mg Amikacin/2ml - Amikacin sulfate

Siamazid

0
Siamazid - SĐK VN-10287-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siamazid Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime

Siaxim 10

0
Siaxim 10 - SĐK VN-10288-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siaxim 10 Bột pha dung dịch tiêm - Cefotaxime

Siaxon

0
Siaxon - SĐK VN-10289-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siaxon Bột pha dung dịch tiêm - Ceftriaxone

Sulcef Injection

0
Sulcef Injection - SĐK VN-12599-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sulcef Injection Bột vô khuẩn pha tiêm - Cefoperazone natri, Sulbactam natri

Siamazid (1 G. Inj.)

0
Siamazid (1 G. Inj.) - SĐK VN-12596-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siamazid (1 G. Inj.) Bột vô khuẩn pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Siaxim (1.0)

0
Siaxim (1.0) - SĐK VN-12597-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siaxim (1.0) Bột vô khuẩn pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Siaxon (1.0 G.)

0
Siaxon (1.0 G.) - SĐK VN-12598-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siaxon (1.0 G.) Bột vô khuẩn pha tiêm - Ceftriaxone disodium

Siam-Amikacin

0
Siam-Amikacin - SĐK VN-16005-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Siam-Amikacin Dung dịch tiêm - Amikacin sulfate