Danh sách

Sigformin 1000

0
Sigformin 1000 - SĐK VN-12301-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigformin 1000 Viên nén - Metformin hydrochloride

Sigmaryl 2

0
Sigmaryl 2 - SĐK VN-12998-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigmaryl 2 Viên nén - Glimepiride

Sigmaryl 4

0
Sigmaryl 4 - SĐK VN-12302-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sigmaryl 4 Viên nén - Glimepiride

Nidem

0
Nidem - SĐK VN-12299-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nidem Viên nén - Gliclazide

Fibsol 10

0
Fibsol 10 - SĐK VN-12996-11 - Thuốc khác. Fibsol 10 Viên nén - Lisinopril dihydrate

Fibsol 5

0
Fibsol 5 - SĐK VN-12997-11 - Thuốc khác. Fibsol 5 Viên nén - Lisinopril dihydrate

Auspril 10

0
Auspril 10 - SĐK VN-12297-11 - Thuốc tim mạch. Auspril 10 Viên nén - Enalapril maleate

Auspril 20mg

0
Auspril 20mg - SĐK VN-12994-11 - Thuốc tim mạch. Auspril 20mg Viên nén - Enalapril maleate

Auspril 5mg

0
Auspril 5mg - SĐK VN-12995-11 - Thuốc tim mạch. Auspril 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Sigbantin 400

0
Sigbantin 400 - SĐK VN-12300-11 - Thuốc hướng tâm thần. Sigbantin 400 Viên nang cứng - Gabapentin