Danh sách

Xanalin

0
Xanalin - SĐK VN-6011-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Xanalin Dung dịch nhỏ mắt - Polymyxin B, Neomycin, gramicidin

Opsil Tears

0
Opsil Tears - SĐK VN-6008-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Opsil Tears Dung dịch nhỏ mắt - Hydroxypropyl methylcellulose

Opsil A

0
Opsil A - SĐK VN-6009-01 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Opsil A Dung dịch nhỏ mắt - Antazoline, Tetrahydrozoline

Allersil

0
Allersil - SĐK VN-6006-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allersil Xi rô - Loratadine