Danh sách

Ecopas

0
Ecopas - SĐK VN-5178-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Ecopas Cao dán - L-menthol, methylsalicylat; Dl-camphor; thymol, borneol; diphenhydramine
Thuốc Sinsinpas - SĐK VN-9868-05

Sinsinpas

0
Sinsinpas - SĐK VN-9868-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Sinsinpas Cao dán - Menthol, Methyl salicylate, DL-Camphor, Thymol, Borneol

Cool-kid

0
Cool-kid - SĐK VN-9559-10 - Thuốc khác. Cool-kid Thuốc dán dùng ngoài - Mentha oil; eucalyptus oil; lavenda oil

Air sinsinpas

0
Air sinsinpas - SĐK VN-6392-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Air sinsinpas Dung dịch phun mù - Methyl salicylate, glycol Salicylate, L-Menthol, DL-Camphor, Thymol, Tocopherol acetate, Diphenhydramine

Ecosip Ketaprofen

0
Ecosip Ketaprofen - SĐK VN-4284-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ecosip Ketaprofen Cao dán-30mg - Ketoprofen