Danh sách

Metronidazole-Akos

0
Metronidazole-Akos - SĐK VN-1613-06 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole-Akos Dung dịch tiêm-0,5g/100ml - Metronidazole

Ceftazidime-Akos

0
Ceftazidime-Akos - SĐK VN-9775-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftazidime-Akos Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Cefosin

0
Cefosin - SĐK VN-9774-10 - Khoáng chất và Vitamin. Cefosin Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Sultasin

0
Sultasin - SĐK VN-9778-10 - Thuốc khác. Sultasin Bột pha tiêm - Ampicillin sodium, Sulbactam sodium

Ceftriaxone

0
Ceftriaxone - SĐK VN-9776-10 - Thuốc khác. Ceftriaxone Bột pha tiêm - Ceftriaxone sodium

Streptomycin

0
Streptomycin - SĐK VN-12592-11 - Thuốc khác. Streptomycin Bột pha tiêm - Streptomycin sulfate

Oxacillin 1000mg

0
Oxacillin 1000mg - SĐK VN-13383-11 - Thuốc khác. Oxacillin 1000mg Bột pha tiêm - Oxacillin sodium

Omeprazole

0
Omeprazole - SĐK VN-12591-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Omeprazole Viên nang - Omeprazole

Amlorus

0
Amlorus - SĐK VN-9773-10 - Thuốc tim mạch. Amlorus Viên nén không bao - Amlodipine besilate

Heparin

0
Heparin - SĐK VN-12588-11 - Thuốc tim mạch. Heparin Dung dịch tiêm - Heparin sodium