Danh sách

Libaamin

0
Libaamin - SĐK VN-5473-01 - Thực phẩm chức năng. Libaamin Dung dịch tiêm - L-Citrullin, L-Ortrithin, L-arginine

Libaamin Injection

0
Libaamin Injection - SĐK VN-1036-06 - Thực phẩm chức năng. Libaamin Injection Thuốc tiêm-3ml - L-Citrullin, L-Omithin hydrochlorid, L-Arginin hydrochlorid

Lincomycin

0
Lincomycin - SĐK VN-0622-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lincomycin Thuốc tiêm-300mg/ml - Lincomycin

Clindamycin

0
Clindamycin - SĐK VN-6223-02 - Khoáng chất và Vitamin. Clindamycin Viên nang - Clindamycin

Chiamin S 2

0
Chiamin S 2 - SĐK VN-5472-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Chiamin S 2 Dung dịch tiêm - Các acid Amin

Sivkort Retard

0
Sivkort Retard - SĐK VN-5474-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sivkort Retard Hỗn dịch tiêm Hộp 5 ống x 2ml - Triamcinolone

Sivkort Retard

0
Sivkort Retard - SĐK VN-1041-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sivkort Retard Dung dịch tiêm-80mg/2ml - Triamcinolone acetonide

Siuguandexaron injection

0
Siuguandexaron injection - SĐK VN-2029-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siuguandexaron injection Thuốc tiêm-4mg/2ml - Dexamethasone, Sodium phosphate

Sivkort Retard

0
Sivkort Retard - SĐK VN-14369-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sivkort Retard Hỗn dịch tiêm - Triamcinolone acetonid

Sivkort Retard

0
Sivkort Retard - SĐK VN-14369-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Sivkort Retard Hỗn dịch tiêm - Triamcinolone acetonid