Danh sách

Fenosup Lidose

0
Fenosup Lidose - SĐK VN-6691-08 - Thuốc tim mạch. Fenosup Lidose Viên nang cứng - Fenofibrate
Thuốc Fenosup Lidose - SĐK VN-17451-13

Fenosup Lidose

0
Fenosup Lidose - SĐK VN-17451-13 - Thuốc tim mạch. Fenosup Lidose Viên nang cứng dạng Lidose - Fenofibrate 160mg

Pravafen

0
Pravafen - SĐK VN3-156-19 - Thuốc tim mạch. Pravafen Viên nang cứng - Pravastatin natri 40mg; Fenofibrat 160mg

Monoclarium

0
Monoclarium - SĐK VN-15930-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Monoclarium Viên nang cứng giải phóng kéo dài - Clarithromycin
Thuốc Algotra 37

Algotra 37,5mg/325mg

0
Algotra 37,5mg/325mg - SĐK VN-20977-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Algotra 37,5mg/325mg Viên nén sủi - Paracetamol 325mg; Tramadol hydrochlorid 37,5mg