Danh sách

Erecfil-100

0
Erecfil-100 - SĐK VN-21579-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Erecfil-100 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 100mg

Hyperital

0
Hyperital - SĐK VN-10098-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Hyperital Viêng nang - Lansoprazole

Hilacid

0
Hilacid - SĐK VN-0302-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Hilacid Viên nang-20mg - Omeprazole

Rabesta-20

0
Rabesta-20 - SĐK VN-18521-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabesta-20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Coreprazole

0
Coreprazole - SĐK VN-18864-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Coreprazole Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Esoprazole-20

0
Esoprazole-20 - SĐK VN-20985-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Esoprazole-20 Viên nén bao tan trong ruột - Esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat) 20mg

TeImistal-40

0
TeImistal-40 - SĐK VN-18522-14 - Thuốc tim mạch. TeImistal-40 Viên nén - Telmisartan 40mg

Yolipraz-40

0
Yolipraz-40 - SĐK VN-18796-15 - Thuốc tim mạch. Yolipraz-40 Viên nén - Telmisartan 40mg

Yolipraz-80

0
Yolipraz-80 - SĐK VN-18797-15 - Thuốc tim mạch. Yolipraz-80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Losastal-50

0
Losastal-50 - SĐK VN-22279-19 - Thuốc tim mạch. Losastal-50 Viên nén bao phim - Losartan kali 50mg