Danh sách

Libradim 1g

0
Libradim 1g - SĐK VN-10111-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Libradim 1g Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Libradim 2g

0
Libradim 2g - SĐK VN-10112-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Libradim 2g Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Cromezin 2g

0
Cromezin 2g - SĐK VN-10110-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cromezin 2g Bột pha dung dịch tiêm - Ceftriaxone Sodium