Danh sách

Pdsolone-125mg

0
Pdsolone-125mg - SĐK VN-8586-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pdsolone-125mg Bột pha tiêm - Methyl prednisolon

Pdsolone-40mg

0
Pdsolone-40mg - SĐK VN-8587-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pdsolone-40mg Bột pha tiêm - Methyl prednisolon

Protocure

0
Protocure - SĐK VN-13468-11 - Thuốc khác. Protocure Bột pha tiêm - Pantoprazole Sodium

Soniser inj

0
Soniser inj - SĐK VN-5694-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Soniser inj Bột đông khô pha tiêm - 40mg Omeprazole - Natri Omeprazole

Sparest

0
Sparest - SĐK VN-13993-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sparest Dung dịch tiêm - Drotaverine Hydrochloride

Sparest

0
Sparest - SĐK VN-13993-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Sparest Dung dịch tiêm - Drotaverine Hydrochloride

Lomazole Inj.

0
Lomazole Inj. - SĐK VN-17800-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Lomazole Inj. Bột đông khô để pha tiêm - Omeprazol (dưới dạng Omeprazol natri) 40mg

Briz

0
Briz - SĐK VN-18995-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Briz Dung dịch cô đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - L-Ornithine-L-Aspartate 5mg/10ml

Vecmid 1gm

0
Vecmid 1gm - SĐK VN-9932-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vecmid 1gm Thuốc bột pha tiêm - Vancomycin HCl

Veponox 1g

0
Veponox 1g - SĐK VN-12163-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Veponox 1g Thuốc bột pha tiêm - Ceftizoxime natri