Danh sách

Gentamicin 80mg/2ml

0
Gentamicin 80mg/2ml - SĐK VN-7733-03 - Khoáng chất và Vitamin. Gentamicin 80mg/2ml Dung dịch tiêm - Gentamicin

Ciprofloxacin 200mg

0
Ciprofloxacin 200mg - SĐK VN-8653-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin 200mg Dung dịch tiêm - Ciprofloxacin

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VN-9843-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Dung dịch tiêm truyền - Ciprofloxacin lactate tương đương 100mg Ciprofloxacin

Dextrose

0
Dextrose - SĐK VN1-0018-01 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Dextrose Dung dịch tiêm truyền - Dextrose
Thuốc Dexamethasone sodium phosphate Injection USP 4mg/ml - SĐK VN-4585-07

Dexamethasone Sodium Phosphate injection USP 4mg/ml

0
Dexamethasone Sodium Phosphate injection USP 4mg/ml - SĐK VN-3733-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethasone Sodium Phosphate injection USP 4mg/ml Thuốc tiêm-4mg/ml - Dexamethasone Sodium phosphate

Prednisolone

0
Prednisolone - SĐK VN-1510-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone Viên nén-5mg - Prednisolone

Peglec

0
Peglec - SĐK VN-12671-11 - Thuốc khác. Peglec Bột pha hỗn dịch uống - Polyethylene glycol; natri clorid, kali clorid, natri bicarbonate, Natrisulphate khan

Propump-30

0
Propump-30 - SĐK VN-2046-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Propump-30 Viên nang-30mg - Lansoprazole

Ometil

0
Ometil - SĐK VN-2045-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Ometil Viên nang-20mg - Omeprazole

Glutazene

0
Glutazene - SĐK VN-8832-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Glutazene Thuốc cốm - sodium Azulene Sulfonate, L-glutamine