Danh sách

Cbipreson Tablets 5mg

0
Cbipreson Tablets 5mg - SĐK VN-6050-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cbipreson Tablets 5mg Viên nén - Prednisolon

Nefupan Injection

0
Nefupan Injection - SĐK VN-11362-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nefupan Injection Dung dịch tiêm - Nefopam HCl

Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu”

0
Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu” - SĐK VN-18466-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sorocam Injection 20mg/ml “Tai Yu” Dung dịch tiêm bắp - Piroxicam 20mg/ml