Danh sách

Khái bảo

0
Khái bảo - SĐK VN-13558-11 - Thuốc khác. Khái bảo Sirô - Xuyên bối mẫu; cát cánh; tỳ bà diệp, menthol

Cồn Iod 2%

0
Cồn Iod 2% - SĐK VNS-0028-02 - Thuốc sát khuẩn. Cồn Iod 2% Thuốc nước dùng ngoài - Iodide, potassium Iodide