Danh sách

Tanatril

0
Tanatril - SĐK VN-5662-01 - Thuốc tim mạch. Tanatril Viên nén - Imidapril

Herbesser R200

0
Herbesser R200 - SĐK VN-9852-05 - Thuốc tim mạch. Herbesser R200 Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-5659-01 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén - Diltiazem

Herbesser

0
Herbesser - SĐK VN-1365-06 - Thuốc tim mạch. Herbesser Viên nén-30mg - Diltiazem hydrochloride

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-5660-01 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén - Diltiazem

Herbesser 60

0
Herbesser 60 - SĐK VN-1366-06 - Thuốc tim mạch. Herbesser 60 Viên nén-60mg - Diltiazem hydrochloride

Herbesser R100

0
Herbesser R100 - SĐK VN-6268-02 - Thuốc tim mạch. Herbesser R100 Viên nang - Diltiazem

Herbesser R100

0
Herbesser R100 - SĐK VN-9851-05 - Thuốc tim mạch. Herbesser R100 Viên nang giải phóng kéo dài - Diltiazem

Herbesser R200

0
Herbesser R200 - SĐK VN-6269-02 - Thuốc tim mạch. Herbesser R200 Viên nang - Diltiazem

Herbesser R 100

0
Herbesser R 100 - SĐK VN-3067-07 - Thuốc tim mạch. Herbesser R 100 Viên nang giải phóng chậm-100mg - Diltiazem hydrochloride