Danh sách

Heparin-Belmed

0
Heparin-Belmed - SĐK VN-18524-14 - Thuốc tim mạch. Heparin-Belmed Dung dịch tiêm, truyền tĩnh mạch, tiêm dưới da - Heparin natri 5000 IU/ml

Cytarabine-Belmed

0
Cytarabine-Belmed - SĐK VN2-580-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cytarabine-Belmed Dung dịch tiêm - Cytarabin 100mg/5ml

Methotrexate-Belmd

0
Methotrexate-Belmd - SĐK VN-21825-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate-Belmd Thuốc tiêm đông khô - Methotrexat 50mg

Fludarabine-Belmed

0
Fludarabine-Belmed - SĐK VN-22130-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Fludarabine-Belmed Bột đông khô pha tiêm - Fludarabin phosphat 50mg

Cytarabine – Belmed

0
Cytarabine - Belmed - SĐK VN-22372-19 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cytarabine - Belmed Thuốc tiêm đông khô - Cytarabin 100mg

Paclitaxel- Belmed

0
Paclitaxel- Belmed - SĐK VN2-480-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Paclitaxel- Belmed Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch - Paclitaxel 30mg/5ml

Spokit

0
Spokit - SĐK VN-14997-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Spokit Bột pha dung dịch tiêm - Cefepim hydrochlorid

Meflux

0
Meflux - SĐK VN-14996-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Meflux Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Metronidazole

Domfox

0
Domfox - SĐK VN-14995-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Domfox Bột pha dung dịch tiêm - Cefotaxime Sodium

Axuka

0
Axuka - SĐK VN-15823-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Axuka Bột pha dung dịch tiêm - Cefazolin sodium