Danh sách

Siltomin

0
Siltomin - SĐK VN-13716-11 - Thuốc khác. Siltomin Dung dịch tiêm - Calcium gluconate; Calcium Saccharate

Kofozyne

0
Kofozyne - SĐK VN-13149-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Kofozyne Dung dịch tiêm - Hyoscine-N-Butyl Bromide

Pintomen

0
Pintomen - SĐK VN-14694-12 - Thuốc điều trị đau nửa đầu. Pintomen Viên nang cứng - Flunarizine Dihydrochloride
Thuốc Gpo-L-One - SĐK VN-16465-13

Gpo-L-One

0
Gpo-L-One - SĐK VN-16465-13 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Gpo-L-One Viên nén bao phim - Deferiprone 500mg

Lolergy

0
Lolergy - SĐK VN-14191-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lolergy Viên nén - Loratadine

Lolergy

0
Lolergy - SĐK VN-14191-11 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lolergy Viên nén - Loratadine

Menston

0
Menston - SĐK VN-13150-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Menston Viên nén - Allopurinol