Danh sách

Panfor SR 1000

0
Panfor SR 1000 - SĐK VN-10246-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Panfor SR 1000 Viên nén giải phóng chậm - Metformin

Panfor SR 500

0
Panfor SR 500 - SĐK VN-10247-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Panfor SR 500 Viên nén giải phóng chậm - Metformin

Perglim-1

0
Perglim-1 - SĐK VN-0936-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-1 Viên nén-1mg - Glimepiride

Perglim-2

0
Perglim-2 - SĐK VN-0937-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-2 Viên nén-2mg - Glimepiride

Perglim-3

0
Perglim-3 - SĐK VN-0938-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Perglim-3 Viên nén-3mg - Glimepiride

Nilgar-15

0
Nilgar-15 - SĐK VN-0934-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nilgar-15 Viên nén-15mg Pioglitazone - Pioglitazone hydrochloride

Nilgar-30

0
Nilgar-30 - SĐK VN-0935-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nilgar-30 Viên nén-30mg Pioglitazone - Pioglitazone hydrochloride

Limzer

0
Limzer - SĐK VN-0933-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Limzer Viên nang - Omeprazole, Domperidone

Barole 10

0
Barole 10 - SĐK VN-0507-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Barole 10 Viên nang tan trong ruột-10mg - Rabeprazole

Barole 20

0
Barole 20 - SĐK VN-0508-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Barole 20 Viên nang bao tan trong ruột-20mg - Rabeprazole