Danh sách

Eligard 7.5mg

0
Eligard 7.5mg - SĐK VN-20434-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eligard 7.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate

Eligard 22.5mg

0
Eligard 22.5mg - SĐK VN-20433-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eligard 22.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate

Eligard 45mg

0
Eligard 45mg - SĐK VN2-165-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eligard 45mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate

Eligard 7.5mg

0
Eligard 7.5mg - SĐK VN2-166-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eligard 7.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate

Eligard 22.5mg

0
Eligard 22.5mg - SĐK VN2-164-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Eligard 22.5mg Bột pha tiêm - Leuprorelin acetate