Danh sách

Somatostatin UCB

0
Somatostatin UCB - SĐK VN-7511-03 - Thuốc tác dụng đối với máu. Somatostatin UCB Bột pha dung dịch tiêm - Somatostatin

Somatostatin-UCB

0
Somatostatin-UCB - SĐK VN-0675-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Somatostatin-UCB Bột đông khô pha tiêm truyền-3mg - Somatostatin

Nootropyl

0
Nootropyl - SĐK VN-7240-02 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropyl Viên nén bao phim - Piracetam

Nootropyl

0
Nootropyl - SĐK VN-7510-03 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropyl Viên nang - Piracetam

Nootropyl

0
Nootropyl - SĐK VN-8019-03 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropyl Dung dịch tiêm - Piracetam

Nootropyl

0
Nootropyl - SĐK VN-8020-03 - Thuốc hướng tâm thần. Nootropyl Dung dịch tiêm - Piracetam

Atarax

0
Atarax - SĐK VN-7239-02 - Thuốc hướng tâm thần. Atarax Viên nén bao phim - Hydroxyzine

Keppra

0
Keppra - SĐK VN-4118-07 - Thuốc hướng tâm thần. Keppra Viên nén bao phim - Levetiracetam
Thuốc Atarax - SĐK VN-9222-04

Atarax

0
Atarax - SĐK VN-9222-04 - Thuốc hướng tâm thần. Atarax Viên nén - Hydroxyzine