Danh sách

Max-Rifa 150

0
Max-Rifa 150 - SĐK VN-2097-06 - Khoáng chất và Vitamin. Max-Rifa 150 Viên nang-150mg - Rifampicin

Max-Rifa 300

0
Max-Rifa 300 - SĐK VN-2098-06 - Khoáng chất và Vitamin. Max-Rifa 300 Viên nang-300mg - Rifampicin

Linmycine 500

0
Linmycine 500 - SĐK VN-0025-06 - Khoáng chất và Vitamin. Linmycine 500 Viên nang-500mg - Lincomycin

Linmycine

0
Linmycine - SĐK VN-0024-06 - Khoáng chất và Vitamin. Linmycine Dung dịch tiêm-300mg/ml - Lincomycin

Gatocin 400

0
Gatocin 400 - SĐK VN-0023-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gatocin 400 Viên nén-400mg - Gatifloxacin

Euchlor 1000

0
Euchlor 1000 - SĐK VN-7608-03 - Khoáng chất và Vitamin. Euchlor 1000 Bột pha dung dịch tiêm - Chloramphenicol

Clarithromycin Tablets USP 500mg

0
Clarithromycin Tablets USP 500mg - SĐK VN-2096-06 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Tablets USP 500mg Viên nén bao phim-500mg - Clarithromycin

Clarithromycin

0
Clarithromycin - SĐK VN-6061-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Viên nén - Clarithromycin

Clarithromycin

0
Clarithromycin - SĐK VN-6062-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clarithromycin Viên nén - Clarithromycin

Ciprofloxacin Tablets USP 500mg

0
Ciprofloxacin Tablets USP 500mg - SĐK VN-4962-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Tablets USP 500mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin Hydrochlorid