Danh sách

Apotel max 10mg/ml Solution for Infusion

0
Apotel max 10mg/ml Solution for Infusion - SĐK VN-21528-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apotel max 10mg/ml Solution for Infusion Dung dịch tiêm truyền - Paracetamol 1000mg/100ml
Thuốc Apotel - SĐK VN-15157-12

Apotel

0
Apotel - SĐK VN-15157-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Apotel dung dịch truyền tĩnh mạch - paracetamol