Danh sách

Pocos 200

0
Pocos 200 - SĐK VN-12976-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pocos 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Pocos DT 100

0
Pocos DT 100 - SĐK VN-13588-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pocos DT 100 Viên nén rã - Cefpodoxime proxetil

Podomit 100

0
Podomit 100 - SĐK VN-12977-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Podomit 100 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Podomit 200

0
Podomit 200 - SĐK VN-13589-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Podomit 200 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil

Pocos 100

0
Pocos 100 - SĐK VN-13587-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pocos 100 Viên nén bao phim - Cefpodoxime proxetil
Thuốc Efindom - SĐK VN-13586-11

Efindom

0
Efindom - SĐK VN-13586-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Efindom Bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxime proxetil

Efindom DT 100

0
Efindom DT 100 - SĐK VN-14084-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Efindom DT 100 Viên nén rã - Cefpodoxime proxetil

Efindom DT 100

0
Efindom DT 100 - SĐK VN-14084-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Efindom DT 100 Viên nén rã - Cefpodoxime proxetil

Podomit

0
Podomit - SĐK VN-14994-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Podomit Bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxime proxetil