Danh sách

Thuốc Chlorhexidine Gluconate Solution 1g/mL

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Solution Dạng lỏng 1 g/mL NDC code 49452-1947. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Digluconate 1kg/kg

0
Thuốc Chlorhexidine Digluconate Dung dịch 1 kg/kg NDC code 49274-4322. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate 1g/g

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Dạng lỏng 1 g/g NDC code 38779-2755. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate 1kg/kg

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Dung dịch 1 kg/kg NDC code 25119-0249. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate 20% 1kg/kg

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate 20% Dạng lỏng 1 kg/kg NDC code 67967-020. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate 1kg/kg

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Dạng lỏng 1 kg/kg NDC code 61876-0030. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate 200kg/1000kg

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Dung dịch 200 kg/1000kg NDC code 53296-0012. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc CHLORHEXIDINE GLUCONATE 100g/100g

0
Thuốc CHLORHEXIDINE GLUCONATE Dạng lỏng 100 g/100g NDC code 51927-4323. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Antiseptic Skin Cleanser 4mg/100mL

0
Thuốc Antiseptic Skin Cleanser Dạng lỏng 4 mg/100mL NDC code 62011-0237. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate

Thuốc Chlorhexidine Gluconate Solution 0.75% Antiseptic 0.75mg/100mL

0
Thuốc Chlorhexidine Gluconate Solution 0.75% Antiseptic Dung dịch 0.75 mg/100mL NDC code 61037-414. Hoạt chất Chlorhexidine Gluconate