Danh sách

Thuốc Ivabradine

0
Thuốc Ivabradine. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Ivabradine. Biệt dược Ivabradin Procoralan, Procoralan, Procoralan 5mg, Procoralan 7,5mg, SaVi Ivabradine 7.5

Thuốc Diosmin

0
Thuốc Diosmin. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Diosmin. Biệt dược Diosmine Daflon;Diosfort;Isaias;Restiva

Thuốc Acenocoumarol

0
Thuốc Acenocoumarol. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Acenocoumarol. Biệt dược Acenocoumarole Aceronko, Sintrom 4, Acenocoumarol-VNP 1, Acenocoumarol-VNP 4, Azenmarol 4, Darius 4

Thuốc Alteplase

0
Thuốc Alteplase. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Alteplase. Biệt dược Alteplas Bột pha tiêm alteplase 10 mg, 20 mg (kèm dung môi pha tiêm).

Thuốc Nebivolol

0
Thuốc Nebivolol. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Nebivolol. Biệt dược Nebilet;Nicarlol;Meyervolol;Nebistol;Nebicard Bysvolol, Getvilol Tablets 5mg, Nativilet 2.5, Nativilet 5, Nebivolol 2,5, Nebivolol 5

Thuốc Coenzyme Q10

0
Thuốc Coenzyme Q10. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Coenzyme Q10. Biệt dược Ubidecarenon QPLUS SUPER

Thuốc Trimetazidine dihydrochloride

0
Thuốc Trimetazidine dihydrochloride. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Trimetazidine dihydrochloride. Biệt dược SaVi Trimetazidine 20, SaVi Trimetazidine 20, Trimetazidine SaVi 20, Trimetazidine SaVi 20, Trimpol MR, Vastarel MR viên nén bao phim;Viên nén giải phóng chậm

Thuốc Manidipin

0
Thuốc Manidipin. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Manidipin. Biệt dược Madiplot, Madiplot viên nén

Thuốc Phenylephrine

0
Thuốc Phenylephrine. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Phenylephrine. Biệt dược Phenylephrin Agidorin, Meko-Allergy F, New Ameflu Night Time, Notzflu, Panadol cảm cúm, Patandolusa cảm cúm

Thuốc Pravastatin

0
Thuốc Pravastatin. Nhóm Thuốc tim mạch. Thành phần Pravastatin. Biệt dược Hypevas 20, Hypravas 40, Oceprava 10, Pravafen, Prevasel 40, Stavacor Viên nén; viên nang; Viên nang cứng; Viên nén bao phim