Danh sách

Violevo

0
Violevo - SĐK VD-30790-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Violevo Viên nén bao phim - Levocetirizin dihydrochlorid 5 mg

Xyzal

0
Xyzal - SĐK VN-5682-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xyzal Viên bao phim - Levocetirizine dihydrochloride

Zeet Expectorant

0
Zeet Expectorant - SĐK VN-9260-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zeet Expectorant Dung dịch uống - Diphenhydramine, Bromhexidin, guaiphenesin
Thuốc Zyrtec 10mg - SĐK VN-8331-04

Zyrtec 10mg

0
Zyrtec 10mg - SĐK VN-8331-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec 10mg Viên nén bao phim - Cetirizine

Zetop

0
Zetop - SĐK VN-6176-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zetop Viên nén - Cetirizine

Zilertal tablet

0
Zilertal tablet - SĐK VN-0893-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zilertal tablet Viên nén bao phim-10mg - Cetirizine dihydrochloride

Zinrytec tablet

0
Zinrytec tablet - SĐK VN-2064-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zinrytec tablet Viên nén bao phim-10mg - Cetirizine hydrochloride

Zyrtec 10mg/ml

0
Zyrtec 10mg/ml - SĐK VN-7599-03 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec 10mg/ml Dung dịch uống giọt - Cetirizine

Vacoloratadine 10mg

0
Vacoloratadine 10mg - SĐK V318-H12-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Vacoloratadine 10mg Viên nén bao phim - Loratadine