Danh sách

Zyrtec 1mg/ml

0
Zyrtec 1mg/ml - SĐK VN-7598-03 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec 1mg/ml Dung dịch uống - Cetirizine

Usrizin

0
Usrizin - SĐK VD-30904-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Usrizin Viên nang mềm - Cetirizin 2HCl 10 mg

Zyzocete 10mg

0
Zyzocete 10mg - SĐK VNB-1386-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyzocete 10mg Viên nén dài bao phim - Cetirizine

Victolon

0
Victolon - SĐK VD-9959-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Victolon - Cetirizin dihydroclorid 10mg

Zyrtec

0
Zyrtec - SĐK VN-5683-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec Viên bao phim - Cetirizine Dihydrochloride

Violevo

0
Violevo - SĐK VD-30790-18 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Violevo Viên nén bao phim - Levocetirizin dihydrochlorid 5 mg

Zyrtec D

0
Zyrtec D - SĐK VN-10385-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zyrtec D Viên nén phóng thích chậm - Pseudoephedrine, Cetirizine

Xyzal

0
Xyzal - SĐK VN-5682-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Xyzal Viên bao phim - Levocetirizine dihydrochloride

Zeet Expectorant

0
Zeet Expectorant - SĐK VN-9260-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zeet Expectorant Dung dịch uống - Diphenhydramine, Bromhexidin, guaiphenesin