Danh sách

Xenetix 300

0
Xenetix 300 - SĐK VN-7391-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Xenetix 300 Dung dịch tiêm - Iobitridol

Xenetix 350

0
Xenetix 350 - SĐK VN-7392-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Xenetix 350 Dung dịch tiêm - Iobitridol

Hyasa

0
Hyasa - SĐK VN-7082-02 - Thuốc dùng chẩn đoán. Hyasa Bột đông khô pha tiêm truyền - Hyaluronidase

Iobrix Injection 300

0
Iobrix Injection 300 - SĐK VN-9977-05 - Thuốc dùng chẩn đoán. Iobrix Injection 300 Dung dịch tiêm - Iohexol

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC26-H06-01 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Omnipaque

0
Omnipaque - SĐK VN-7761-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Omnipaque Dung dịch tiêm - Iohexol, Trometamol

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC45-H06-02 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Omnipaque

0
Omnipaque - SĐK VN-7762-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Omnipaque Dung dịch tiêm - Iohexol, Trometamol

Arobarit

0
Arobarit - SĐK NC79-H06-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Arobarit Thuốc bột - Barium sulfate

Omnipaque

0
Omnipaque - SĐK VN-7763-03 - Thuốc dùng chẩn đoán. Omnipaque Dung dịch tiêm - Iohexol, Trometamol