Danh sách

Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard

0
Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard - SĐK VN-1688-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ton-dine F.C. tab. 50mg Standard Viên nén bao phim-50mg - Eperisone hydrochloride

Tracrium

0
Tracrium - SĐK VN-7560-03 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tracrium Dung dịch tiêm - Atracurium Besylate

Re-zoom 20

0
Re-zoom 20 - SĐK VD-18991-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Re-zoom 20 Viên nén dài bao phim - Tadalafil (dưới dạng cốm Tadalafil 8%) 20mg

Re-zoom 20

0
Re-zoom 20 - SĐK VD-18991-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Re-zoom 20 Viên nén dài bao phim - Tadalafil (dưới dạng cốm Tadalafil 8%) 20mg

Rocurobivid’s

0
Rocurobivid's - SĐK VN-21212-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Rocurobivid's Dung dịch tiêm - Rocuronium bromide 10mg/1ml

Rocuronium-hameln 10mg/ml

0
Rocuronium-hameln 10mg/ml - SĐK VN-21213-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Rocuronium-hameln 10mg/ml Dung dịch tiêm - Rocuronium bromide 10mg/ml

SaVi Mephenesin 250

0
SaVi Mephenesin 250 - SĐK VD-30496-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. SaVi Mephenesin 250 Viên nén bao phim - Mephenesin 250mg

SaVi Mephenesin 500

0
SaVi Mephenesin 500 - SĐK VD-30497-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. SaVi Mephenesin 500 Viên nén bao phim - Mephenesin 500mg

Norcuron

0
Norcuron - SĐK VN-7705-03 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Norcuron Bột pha dung dịch tiêm - Vecuronium

Sciomir

0
Sciomir - SĐK VD-19718-13 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Sciomir Dung dịch tiêm (tiêm bắp) - Thiocolchicosid 2 mg/ml