Danh sách

TP Povidon iod 10% Gel

0
TP Povidon iod 10% Gel - SĐK VD-31197-18 - Thuốc sát khuẩn. TP Povidon iod 10% Gel Gel dùng ngoài - Mỗi 10g gel chứa Povidon iod 1g

TP Povidon iod 10% Spray

0
TP Povidon iod 10% Spray - SĐK VD-31198-18 - Thuốc sát khuẩn. TP Povidon iod 10% Spray Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 15 ml chứa Povidone Iod 1,5g

TP Povidon iod 7,5%

0
TP Povidon iod 7,5% - SĐK VD-31199-18 - Thuốc sát khuẩn. TP Povidon iod 7,5% Dung dịch dùng ngoài - Mỗi 100 ml chứa Povidon iod 7,5g

Tracare

0
Tracare - SĐK VNB-0896-01 - Thuốc sát khuẩn. Tracare Dung dịch dùng ngoài - Berberine, sodium sulfacetamide, Chloramphenicol

Trawrine K

0
Trawrine K - SĐK VNS-1008-03 - Thuốc sát khuẩn. Trawrine K Dung dịch nước súc miệng - Lá trầu không, Menthol, sodium chloride, Boric acid

Validemax

0
Validemax - SĐK VNA-4201-05 - Thuốc sát khuẩn. Validemax Gel dùng ngoài - copper sulfate

Veybirol Tyrothricine

0
Veybirol Tyrothricine - SĐK VN-6914-02 - Thuốc sát khuẩn. Veybirol Tyrothricine Dung dịch súc miệng - Tyrothricin, Formaldehyde

Wokadine

0
Wokadine - SĐK VN-6430-02 - Thuốc sát khuẩn. Wokadine Dung dịch súc miệng - Povidone Iodine

Wokadine ointment 10% W/W

0
Wokadine ointment 10% W/W - SĐK VN-9235-04 - Thuốc sát khuẩn. Wokadine ointment 10% W/W Thuốc mỡ bôi da - Povidone Iodine

Xanh MeThylen 1%

0
Xanh MeThylen 1% - SĐK S4-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Xanh MeThylen 1% Dung dịch - Methylene blue