Danh sách

Dicfiazo

0
Dicfiazo - SĐK VN-19801-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dicfiazo Gel - Diclofenac natri (dưới dạng diclofenac diethylamin) 1,0% (kl/kl)