Danh sách

Fenilham

0
Fenilham - SĐK VN-17888-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Fenilham Dung dịch tiêm - Fentanyl (dưới dạng fentanyl citrate) 50,0 mcg/ml